GASSKONFERANSEN

Velkommen til Gasskonferansen 2021

Gasskonferansen er gassbransjens strategikonferanse der en belyser og drøfter aktuelle emner innen marked, teknologi og rammebetingelser. Neste Gasskonferanse arrangeres forhåpentligvis i Oslo ila oktober 2021

Oppstart

De siste 20 årene har det blitt arrangert forskjellige konferanser om innenlands bruk av gass. De to som etter hvert utkrystalliserte seg som de viktigste var «Gasskonferansen i Bergen», som ble arrangert årlig siden 1994 av Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen, og «Gassarena» som ble arrangert annet hvert år siden 2007 av Den Norske Gassforening og Energigass Norge.

I 2013 inngikk initiativtagerne bak de to konferansene et samarbeid om å arrangere «Den Norske Gasskonferansen».

Innhold og målgruppe

Konferansen behandler både naturgass, biogass, LPG og hydrogen. Konferansens målgruppe er alle som har interesse av og kan påvirke bruk av gass i Norge og nedstrøms. Dette inkluderer blant annet politiske miljøer og alle som bruker, leverer og kjøper gass og tjenester og utstyr for distribusjon og bruk av gass.

Konferansens målgruppe er alle som har interesse av bruk av gass i Norge. Dette inkluderer blant annet politiske miljøer og alle som bruker, leverer og kjøper gass og tjenester og utstyr for distribusjon og bruk av gass.

Målet er at konferansen skal være landets viktigste årlige nasjonale møteplass for gassbransjen og alle aktører med tilknytting til det norske gassmarkedet. Arrangementet forankres i landets viktigste kompetansemiljøer innen gass og skal gi den beste faglige og politiske oppdatering for gassbransjen i Norge.

Parter

Drivkraft Norge (tidligere Norsk Petroleumsinstitutt) og andre er også kommet med i samarbeidet, og fra 2018 arrangeres konferansen under navnet «Gasskonferansen» som et samarbeid mellom Norsk Gassforum, Energigass Norge, Drivkraft Norge, Norsk Industri og Equinor.

Oktobergass

Fra 2019 deles arrangementet i to, med en årlig konferanse i oktober med navnet "Oktobergass", og Gasskonferansen som arrangeres annethvert år i april, første gang i 2020.

Hvorfor egne gasskonferanser?

Bruk av gass i Norge er underkommunisert. Svært mange bedrifter, trolig 4 -5 000 er avhengig av å bruke gass i den daglige produksjonen, enten fordi de har behov for høye effekter eller har en prosess som krever høye temperaturer. Mange av bedriftene som i dag bruker gass, har konvertert fra olje til naturgass, propan eller biogass, og på den måten redusert utslippene globalt og lokalt, og fått et bedre arbeidsmiljø og en mer effektiv energibruk.

Gass er også godt egnet som drivstoff i skip og kjøretøy, og viktig som spisslast i store og små varmeanlegg.
Teknisk arrangør: