OKTOBERGASS

Velkommen til nyskapningen Oktobergass; et nytt, årlig arrangement i oktober som tar for seg aktuelle spørsmål om bruk av ulike typer energigasser i Norge.

Dette året har vi valgt å ta opp emnet:
PENGENE OG KLIMAET!  Avgifter som klimapolitisk virkemiddel?

PROGRAM - OKTOBERGASS

Når: Tirsdag 15. oktober 2019
Sted: Amerikalinjen, Jernbanetorget 2, Oslo
13:00
Vi starter med lunsj på Amerikalinjen!
14:00
Velkommen
Møteleder Trude Gullaksen, Gasnor
14:10
Klimaavgifter som politisk virkemiddel
Aktuell bedrift: Vartdal Plastindustri AS
Vartdal Plastindustri er et familieeid, norsk selskap med hovedkontor på Vartdal i Ørsta kommune, og med fabrikker flere andre steder i landet. Bedriften presenteres av Jan Endre Vartdal som er daglig leder i selskapet.
Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør, Norsk Industri
15:00
Kaffepause
15:15
Hva betyr klimaavgiftene for norsk skipsfart?
Aktuell bedrift: Nor Lines
Nor Lines AS er en totalleverandør av transporttjenester nasjonalt oginternasjonalt, og operer blant annet fem skip i faste linjer mellomhavner i Nord-Europa, Baltikum og hele kysten av Norge. Nor Lines presenteres av administrerende direktør Are Grathen.
Tor Arne Borge, Administrerende direktør, Kystrederiene
15:45
Hva betyr klimaavgiftene for lastebilnæringen?
Aktuell bedrift: VEAS
VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og renser avløpsvannfra mer enn 600.000 innbyggere i Oslo, Bærum, Asker, Røyken ogNesodden. VEAS har produsert biogass lenge, men bygger nå etanlegg som gjør gassen om til drivstoff for kjøretøy og skip. VEASpresenteres av administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink
Geir A. Mo, Administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund
16:30
Hva skjer internasjonalt?
Jo Husebye, Partner, Rystad Energy
16:45
Kaffepause
17:00
Politisk samtale/debatt
Tina Bru, Høyre
Ketil Kjenseth, Venstre
Arild Hermstad, MDG
Terje Halleland, FRP
Debattleder: Kjartan Berland, Drivkraft Norge
18:00
Tapas, nettverking og litt Jazz
Teknisk arrangør: