The Hub, Oslo 21. - 22. April 2020
GASSKONFERANSEN
Bærekraft - rammebetingelser - teknologi - strategi

Er kompetansen fra olje og gass-industrien muskelen vi trenger for å nå klimamålene?

Kunnskap og teknologi for å gjennomføre det grønne skiftet er den røde tråden for Offshore Strategikonferansen 2020, som blir arrangert på det 26 året i 2020.

Møt 300 ledere og premissleverandører hos Clarion Hotel energy i Stavanger, og lær mer om hva som kreves av dagens og morgendagens leverandørindustri i Norges viktigste næring.

KJØP BILLETT

Velkommen til Gasskonferansen 2020 som i år har temaene: Bærekraft – rammebetingelser – teknologi – strategi.

Konferansen er inndelt i tre seksjoner med foredrag innen bærekraft, rammebetingelser og teknologi. Hele konferansen gjennomføres som en strategikonferanse der deltakere involveres i felles drøftinger og diskusjoner. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Men hva skaper bærekraft, kan bærekraft måles og er gass bærekraftig? Bruk av gass er underlagt flere tekniske og økonomiske rammebetingelser. Alle må oppfylle reglene som er satt til sikkerhet, og bruken er i stor grad avgiftsbelagt. Er kravene riktig utformet, er de rettferdige og til å leve med? Hva kan vi gjøre for at de blir endret? Omstilling gir også nye muligheter. Gasskonferansen gir deg innsikt i nye teknologier, og de mest aktuelle presenteres i egne foredrag.

Om Gasskonferansen

Gasskonferansen er gassbransjens strategikonferanse der en belyser og drøfter aktuelle emner innen marked, teknologi og bruk av gass i Norge. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom bransjeforeningene Energigass Norge, Norsk Gassforum, Drivkraft Norge, Norsk Industri, Maritimt Forum og konsernet Equinor.
KJØP BILLETT
Per Espen Stoknes
Handelshøyskolen BI
Eirik Wærness
Senior Vice President Global Macro and Markets i Equinor
Sigrid Hagerup Melhuus
Rådgiver i Tankesmien Agenda
Steinar Eikaas
Vice President Low Carbon Solutions i Equinor
Magnus Thue
Statssekretær i Finansdepartementet
Anders Valland
Sintef Ocean

Konferansesponsor

Teknisk arrangør: