The Hub, Oslo 21. - 22. April 2020
GASSKONFERANSEN
Bærekraft - rammebetingelser - teknologi - strategi

Er kompetansen fra olje og gass-industrien muskelen vi trenger for å nå klimamålene?

Kunnskap og teknologi for å gjennomføre det grønne skiftet er den røde tråden for Offshore Strategikonferansen 2020, som blir arrangert på det 26 året i 2020.

Møt 300 ledere og premissleverandører hos Clarion Hotel energy i Stavanger, og lær mer om hva som kreves av dagens og morgendagens leverandørindustri i Norges viktigste næring.

KJØP BILLETT

Gasskonferansen utsettes til høsten!

På grunn av faren for videre smitte av Coronaviruset har vi besluttet å ikke arrangere Gasskonferansen 21. – 22. april, men flytte den til høsten 2020. Vi kommer tilbake med nye datoer når disse er endelig på plass, og vil da spørre dere om å være med som foredragsholder, debattanter, ordstyrere osv på nytt. Vi beklager det inntrufne og håper dette ikke skaper for store problemer. I den aktuelle situasjonen har vi ikke noe annet valg!

Om Gasskonferansen

Gasskonferansen er gassbransjens strategikonferanse der en belyser og drøfter aktuelle emner innen marked, teknologi og bruk av gass i Norge. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom bransjeforeningene Energigass Norge, Norsk Gassforum, Drivkraft Norge, Norsk Industri, Maritimt Forum og konsernet Equinor.
KJØP BILLETT
Per Espen Stoknes
Handelshøyskolen BI
Eirik Wærness
Senior Vice President Global Macro and Markets i Equinor
Sigrid Hagerup Melhuus
Rådgiver i Tankesmien Agenda
Steinar Eikaas
Vice President Low Carbon Solutions i Equinor
Magnus Thue
Statssekretær i Finansdepartementet
Anders Valland
Sintef Ocean
SE FLERE FOREDRAGSHOLDERE

Konferansesponsor

Teknisk arrangør: