Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Gasskonferansen 2023

8. November

Presentasjoner

Vi publiserer presentasjonene fortløpende forutsatt at vi får godkjennelse til publisering.

Iben Fürst Frimann-Dahl
Rystad Energy

Energiprisene i går, i dag og i morgen

Last ned
Tor Reier Lilleholt
Volue Insight

Energiprisene i går, i dag og i morgen

Last ned
Tor Kristian Haldorsen
Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum

Last ned
Kristin Bremer Nebben
Drivkraft Norge

Drivkraft Norge

Last ned
Tore Woll
Energigass Norge

Energigass Norge

Last ned
Berit Tennbakk
Thema Consulting

Vil det være strøm nok til alle i 2035? Hvilken rolle skal gass ha?

Last ned
Henrik Nordgaard
Miljødirektoratet

Blir det forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien fra 2030?

Last ned
Gunnar Malm Gamlem
SINTEF Ocean

Hva er konsekvensene av å vente med det grønne skiftet i skipsfarten?

Last ned
Celin Tonheim
DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rolle og aktuelt regelverk

Last ned
Peter Rydebrink
Euromekanik AB

Prosjektering og bygging av hydrogenanlegg

Last ned
Ove Lande
Ocean GeoLoop

Karbonfangstpilot hos Norske Skog Skogn

Last ned
Samantha M. Digre
Gasnor

Nullutslipp drivstoff i LNG-infrastruktur

Last ned
Harald Nordal
Hyperthermics

Hypertermisk forbehandlingsanlegg for produksjon av biogass

Last ned
Ole Arthur Vaage
Ragn Sells Havbruk

Slam fra havbruk som råstoff for biogass

Last ned
KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Tore Woll
Energigass Norge
91799244
two@energigass.no