Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Gasskonferansen 2022

18. - 19. Oktober

Presentasjoner

Vi publiserer presentasjonene fortløpende forutsatt at vi får godkjennelse til publisering.

Iben Fürst Frimann-Dahl
Rystad Energy

Den perfekte stormen

Last ned
Tor Reier Lilleholt
Volue Insight

Kraftunderskudd eller kraftoverskudd, og hva blir prisen?

Last ned
Nina Lillelien
NHO

Bærekraftig energi i EUs taksonomi

Last ned
Frida Berglund
DNV

Når blir hydrogen og ammoniakk tilgjengelig for industri og skipsfart, og hva blir prisen?

Last ned
Mona Jacobsen Mølnvik
Sintef Energi/FME CCS

Karbonfangst og lagring

Last ned
Ole Marius Løfsnes
Alcoa

Energimarkedet sett fra en større energibruker

Last ned
Ole Njærheim
Petoro

Fremtidens infrastruktur

Last ned
Gunnar Malm Gamlem
SINTEF Ocean

LNG for skip: for lite eller nøkkelen til null?

Last ned
Vidar Lundberg
North Ammonia

Tradisjonsrike selskaper med satsing på ammoniakk

Last ned
Bjørn Engvall
Norconsult AB

Prosessvarme i dag – og i morgen

Last ned
Maria Malmkvist
Energigas Sverige

Sverige som forbilde innen transport

Last ned
Rune Herje
Rema Distribusjon Norge

Med biogass skal varene frem

Last ned
Paal Frisvold
Sintef

Hva skjer i EU?

Last ned
Johan Marius Ly
DSB

Hvordan er vi forberedt sammen?

Last ned
KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Tore Woll
Energigass Norge
91799244
two@energigass.no