Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Gasskonferansen 2022

18. - 19. Oktober

18 Oktober 2022

ENERGIMARKEDET I DAG OG I FREMTIDEN

11:00
-
12:00

Registrering og lunsj

Iben Fürst Frimann-Dahl
Rystad Energy
12:10
-
12:30

Den perfekte stormen

Hvordan kunne gassprisene gå bananas? Kan det skje igjen?

Iben Fürst Frimann-Dahl er prosjektleder i Rystad Energy med bred erfaring innen energirelaterte prosjekter, med hovedfokus på energitransisjonen og det globale gassmarkedet.

Torjus Folsland Bolkesjø
Statkraft
12:35
-
12:55

Det store energibildet

Energibruk i dag og energibehovet i fremtiden. Hva må vi gjøre for å nå ambisjonene i det grønne skiftet?

Torjus Folsland Bolkesjø er leder for avdeling for globale rammevilkår i Statkraft, og var inntil nylig professor i fornybare energisystemer ved NMBU på Ås. Han har deltatt i en rekke nordiske og europeiske forskningsprosjekter om energisystemer.

Tor Reier Lilleholt
Volue Insight
13:00
-
13:25

Kraftunderskudd eller kraftoverskudd, og hva blir prisen?

Kraftprisene har svingt fra et svært lavt til et svært høyt nivå. Hva skjer videre, og hva blir prisen på lang sikt?

Tor Reier Lilleholt er leder for de nordiske og europeiske analysene i Volue Insight.. Han har vært en del av dette markedet de siste 25, og har bakgrunn både fra optimalisering og forvaltning av vannkraft produksjon, utvikling av hydrologiske modeller og markedsekspert i kraft- og brenselmarkeder i Europa.

Nina Lillelien
NHO
13:35
-
13:55

Bærekraftig energi i EUs taksonomi

EUs taksonomi har betydning for finansiering og rapportering både for små og store bedrifter. Hva er definert som bærekraftig energibruk- og produksjon i taksonomien? Hvilke teknologier scorer høyest?

Nina Lillelien er samfunnsøkonom i NHO, og har tidligere jobbet med energipolitikk i Finansdepartementet, og med analyse av norsk og europeisk energi- og klimapolitikk i Hydro.

14:00
-
14:15

Veikart for klimapartnerskap

TBA

Frida Berglund
DNV
15:15
-
15:30

Hydrogen og ammoniakk

Når blir hydrogen og ammoniakk tilgjengelig for industri og skipsfart, hvor i landet kommer det først, og hva blir prisen?

Frida Berglund er konsulent i DNV innen energimarkeder og strategi, og hjelper kunder med å ta beslutninger om forretningsstrategier og investeringer som del av energiomstillingen.

Mona Jacobsen Mølnvik
Sintef Energi/FME CCS
15:35
-
15:50

Karbonfangst og lagring

Hva er karbonfangst og lagring, hvilke bedrifter kan ta det i bruk og hva er prisen?

Mona Jacobsen Mølnvik er forskningssjef for gassteknologi i Sintef Energi, og leder av norsk senter for karbonfangst og lagring.

Jan Kåre Pedersen
Renevo
15:55
-
16:10

Biogass

Biogass produseres allerede på mange anlegg, og Renevo på Stord i Sunnhordland er ett av selskapene som satser stort på den grønne gassen. Men blir det nok gass til både tunge kjøretøy, skipsfart og industri?

Jan Kåre Pedersen har en variert bakgrunn fra flere bransjer, inkludert energidistribusjon, olje og gass, telemarketing, eiendomsutvikling og telekom. Pedersen startet sin yrkeskarriere i Telenor i 1975 hvor han fungerte i stadig mer ansvarlige stillinger, og i 1996 ble han forfremmet til konserndirektør for Telenors installasjonsavdeling. Mellom 2002 og 2010 etablerte og utviklet Pedersen flere selskaper innen ulike forretningsområder, og begynte i 2017 i Sunnhordland Naturgass som nå er blitt til Renevo.

Ole Marius Løfsnes
Alcoa
16:15
-
16:30

Energimarkedet sett fra en større energibruker

Ole Marius Løfsnes er ansvarlig for innkjøp av elektrisitet, gass og utslippskvoter til Alcoas aluminiumssmelteverk i Norge og Island. Hvordan ser han på energimarkedet?

Ole Marius Løfsnes er siviløkonom, og har tidligere vært assisterende direktør i Norsk Industri og hatt flere roller i Pöyry Management Consulting.

Ole Njærheim
Petoro
16:35
-
16:50

Fremtidens infrastruktur

Petoro er et statlig eid selskap som ivaretar statens deltakerandeler i petroleumsvirksomheten, og er også en stor eier av rørnettet. Hva er deres syn på fremtiden og bruken av eksisterende infrastruktur?

Ole Njærheim er siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Han har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som tidligere Managing Director i ECON Consulting Group og som investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har også vært ansatt i Lyse Energi og Standard and Poor`s/DRI.

16:50
-
17:00

Avslutning av faglig program

19:00
-
22:00

Minglekveld med tapas

19 Oktober 2022

MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT

Program dag to vil vare fra 09 - 12 og avsluttes med lunsj. Under denne hovedoverskriften presenterer vi konkrete teknologier og løsninger innen maritim sektor, industri og landtransport. Vi tar også for oss forsyningssikkerhet.

Programmet er under utarbeidelse. Forslag til innlegg sendes til Tore Woll i programkomiteen for konferansen
No items found.
KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Tore Woll
Energigass Norge
91799244
two@energigass.no