Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Gasskonferansen 2023

8. November

8 November 2023

KAMPEN OM ENERGIEN

9:00
-
10:00

Registrering

Trude Gullaksen
Gasnor
10:00
-
10:05

Velkommen til Gasskonferansen 2023!

Møteleder Trude Gullaksen, Gasnor

Trude er kommersiell og logistikksjef i Gasnor. Hun har en mastergrad i kjemi fra NTH, og begynte i Gasnor i 2003 der hun ble kommersiell sjef i 2008. Hun har nå ansvar for gassinnkjøp til LNG-fabrikkene, planlegging av logistikk og forretningsutvikling innen tilgang på biogass.

Iben Fürst Frimann-Dahl
Rystad Energy
10:05
-
10:30

Energiprisene i går, i dag og i morgen

Energiprisene svinger svært mye. Ble det slik ekspertene sa på fjorårets konferanse? Hvordan vil prisene for gass og elektrisitet utvikle seg? Og hvordan settes prisen på hydrogen, ammoniakk og biogass?

Iben Fürst Frimann-Dahl er principal i Rystad Energy med bred erfaring innen energirelaterte prosjekter, med hovedfokus på energitransisjonen og det globale gassmarkedet.

Tor Reier Lilleholt
Volue Insight
10:30
-
11:00

Energiprisene i går, i dag og i morgen

Energiprisene svinger svært mye. Ble det slik ekspertene sa på fjorårets konferanse? Hvordan vil prisene for gass og elektrisitet utvikle seg? Og hvordan settes prisen på hydrogen, ammoniakk og biogass?

Tor Reier Lilleholt er leder for de nordiske og europeiske analysene i Volue Insight.. Han har vært en del av dette markedet de siste 25, og har bakgrunn både fra optimalisering og forvaltning av vannkraft produksjon, utvikling av hydrologiske modeller og markedsekspert i kraft- og brenselmarkeder i Europa.

Even J. Aarebrot Winje
Menon Economics
11:00
-
11:30

Klarer markedet energiomstillingen alene, eller må staten bidra? Og hva kan staten bidra med?

Energiomstillingen krever store investeringer. Klarer markedet denne omstillingen på egenhånd, eller må det offentlige støttemidler til? Og hvilke støttemuligheter finnes som ikke kommer i konflikt med statsstøtteregelverket?

Even Aarebrot Winje er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo med fordypning innen økonometri, internasjonal økonomi og utviklingsøkonomi, og har vært ansatt i Menon Economics siden 2018. Før det var han ansatt i Olje- og energidepartementet der han blant annet var sentral i arbeidet med den siste Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015–2016)) og jobbet tett på politiske prosesser.

Løsninger for fremtidens gassbruk

Bransjeforeningene Norsk Hydrogenforum, Drivkraft Norge og Energigass Norge presenterer hva de jobber med sammen med sine medlemmer.

Tor Kristian Haldorsen
Norsk Hydrogenforum
11:30
-
11:50

Norsk Hydrogenforum

Bransjeforeningen Norsk Hydrogenforum presenterer hva de jobber med sammen med sine medlemmer.

Kristin Bremer Nebben
Drivkraft Norge
11:50
-
12:10

Drivkraft Norge

Bransjeforeningen Drivkraft Norge presenterer hva de jobber med sammen med sine medlemmer.

Kristin har bakgrunn som daglig leder i Norsk Petroleumsforening, direktør for kommunikasjon- og myndighetskontakt i Norsk olje og gass, informasjonssjef i Equinor, samt politisk rådgiver på Stortinget for SV. Kristin er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Tore Woll
Energigass Norge
12:10
-
12:30

Energigass Norge

Bransjeforeningen Energigass Norge presenterer hva de jobber med sammen med sine medlemmer.

12:30
-
13:30

Lunsj

Berit Tennbakk
Thema Consulting
13:30
-
13:50

Vil det være strøm nok til alle i 2035? Hvilken rolle skal gass ha?

Elektrisitet er ryggraden i norsk energiforsyning, men for mange bedrifter er gass nødvendig for å løse effektutfordringen. Vil det være behov for et slikt samspill mellom el og gass også i fremtiden?

Berit Tennbakk er partner i Thema Consulting der hun hovedsakelig jobber med utforming og analyser av reguleringer og markedsdesign av energimarkedene. Hun har doktorgrad innen samfunnsøkonomi og mellomfag i sammenliknende politikk og delfag i statistikk.

Henrik Nordgaard
Miljødirektoratet
13:55
-
14:15

Blir det forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien fra 2030?

Stortinget har vedtatt at det skal utredes et forbud mot bruk av fossile brensler til energiformål i industrien fra 2030. Miljødirektoratet presenterer hovedinnholdet i sin konsekvensutredning av et eventuelt forbud.

Henrik Nordgaard er sjefingeniør i Miljødirektoratet, med utdannelse innen prosessfag fra NTNU i Trondheim. Han har jobbet med industrisaker i direktoratet siden han ble ansatt der i 2014.

Tiril Stillufdatter Karlsen
Gasum
14:20
-
14:50

Vår energimiks 2035

Hvilken energimiks vil bedriftene ha i 2035? Vi har invitert industribedrifter med et stort energibehov til samtale om temaet. Sofasamtale med store energibrukere: Leif Belsvik, Nor Tekstil Jan Endre Vartdal, Vartdal Plastindustri og Yngve Langsrud, Benteler Automotive Raufoss.

Tiril er Public Affairs Manager Norway i Gasum. Hun har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School, og har jobbet i Gasum siden 2020. Hun har også erfaring fra selskapene Kruse Larsen, Geelmuyden.Kiese og ProCorp.

Gunnar Malm Gamlem
SINTEF Ocean
14:55
-
15:25

Hva er konsekvensene av å vente med det grønne skiftet i skipsfarten?

Hva er konsekvensene av å vente med det grønne skiftet i skipsfarten ved å ikke bygge nye skip med dagens løsninger, men vente til de nye teknologiene er utprøvd og på plass?

Siv. ing Gunnar Malm Gamlem jobber med energieffektivisering og maritime energisystemer i SINTEF Ocean og har erfaring fra skipsdesign og -bygging i rederi samt miljøpolitikk som fagsjef i Rederiforbundet. Han har vært observatør i den norske delegasjonen til IMOs MEPC siden 2018.

15:25
-
16:00

Pause

Bjørn Holsen
Statkraft
16:00
-
16:20

Statkraft vil tilby grønn hydrogen

Med mer enn hundre års erfaring fra produksjon av fornybar kraft og som Europas største kraftprodusent, forbereder Statkraft seg nå på å tilby grønt hydrogen som et klimavennlig alternativ til fossilt brensel for industrikunder og tungtransport til lands og til vanns.

Bjørn Holsen leder avdelingen for Hydrogen i Statkrafts forretningsområde Nye energiløsninger.

Teknologiske løsninger

Hva utvikles av nye teknologier, og hvilke firmaer og instanser er det som kan levere?

Celin Tonheim
DSB
16:30
-
16:40

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin rolle og aktuelt regelverk

Peter Rydebrink
Euromekanik AB
16:40
-
16:50

Prosjektering og bygging av hydrogenanlegg

Ove Lande
Ocean GeoLoop
16:50
-
17:00

Karbonfangstpilot hos Norske Skog Skogn

Martin Strande
Hydro havrand
17:00
-
17:10

Hydrogen som energikilde i resirkulering av aluminium

Samantha M. Digre
Gasnor
17:10
-
17:20

Nullutslipp drivstoff i LNG-infrastruktur

Harald Nordal
Hyperthermics
17:20
-
17:30

Hypertermisk forbehandlingsanlegg for produksjon av biogass

Ole Arthur Vaage
Ragn Sells Havbruk
17:30
-
17:40

Slam fra havbruk som råstoff for biogass

17:40
-
18:00

Pause

Tiril Stillufdatter Karlsen
Gasum
18:00
-
18:45

Den store energisamtalen

Sofasamtale med sentrale personer i den norske energidebatten. Hva mener samtalepartnerne om dagens energisituasjon? Hvor skal vi, og hva må til for å komme dit? Med Fredric Hauge, Bellona, Nina Kivijervi Jonassen, Artic Energy Partners og Vegard Frihammer, Greenstat og Norsk Hydrogenforum

Tiril er Public Affairs Manager Norway i Gasum. Hun har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School, og har jobbet i Gasum siden 2020. Hun har også erfaring fra selskapene Kruse Larsen, Geelmuyden.Kiese og ProCorp.

19:00
-
22:00

Minglemiddag i konferansesalen

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Tore Woll
Energigass Norge
91799244
two@energigass.no