Gasskonferansen

11:30 - 13:00
Registrering og lunsj
Åpning av konferansen
13:00 - 13:10
Velkommen og åpning
Tor Husebø, Styreleder i EGN og Britt Anita Warvik, Lyse Neo
Bærekraft
Bærekraft handler om klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Alle mennesker har rett til et anstendig liv og økonomisk trygghet, samtidig som den sosiale og økonomiske utviklingen ikke gir klima- og miljøproblemer. Hvordan kan vi forene disse dimensjonene, også på selskapsnivå?
13:10 - 13:40
Klima - fra angst og skam til big business!
Mattias Goldman, Direktør for bærekraft, Sweco Sverige
13:40 - 14:10
Lønnsom bærekraft
Eirik Wærness, Sjefsøkonom, Equinor
14:10 - 14:40
Green Deal og mange andre tiltak i EU
Den norske EU-delegasjonen
14:40 - 15:00
Diskusjon rundt bordene
15:00 - 15:30
Pause med enkel servering
Rammebetingelser
Politikere og myndigheter setter vilkår for virksomheten gjennom rammebetingelser. Vi kjenner vilkårene fra dagens regjering, men vil det bli endringer med en ny regjering etter valget i 2021?
15:30 - 15:45
Tiltak i Klimakur 2030
Miljødirektoratet
15:45 - 16:00
Avgifter på gass, hvorfor og hvordan?
Magnus Thue, Statssekretær, Finansdepartementet (H)
16:00 - 16:20
Rammebetingelser sett fra den politiske venstresiden
Sigrid Hagerup Melhuus, Rådgiver, Tankesmien Agenda
16:20 - 16:35
Bedrift: Figgjo Fajanse med flere
Jeanette Moen, Norsk Industri
16:35 - 16:50
Bedrift: Gyproc
Lars Gaustad, St Gobain/Glava
16:50 - 18:00
Politisk debatt med innspill fra salen
Sylvi Listhaug, Frp
Eigil Knutsen, Ap
Vetle Wang Sjåstad, H
Lars Haltbrekken, SV
Sigbjørn Gjelsvik, Sp
18:30 - 19:00
Aperitiff
19:00 - 20:30
Minglemiddag i lobbyen
20:30 -
Sosial sammenkomst i baren
Teknologi
I denne delen av konferansen presenterer vi nye muligheter og prosjekter med bruk av gass.
08:30 - 08:35
Intro
Møteleder: Britt Anita Warvik, Lyse Neo
08:35 - 09:05
Slik kan alle selskaper oppnå grønn vekst!
Per Espen Stoknes, 1. amanuensis Handelshøyskolen BI
09:05 - 09:35
CCS og hydrogen, to sider av samme sak?
Steinar Eikaas, Leder for lavkarbonløsninger, Equinor
09:35 - 09:50
Slik kan vi gjøre skipsfarten miljøvennlig
Anders Valland, Forskningsleder, Sintef Ocean
09:50 - 10:05
Hva skjer ved større lekkasjer av flytende hydrogen?
Forsvarets Forskningsinstitutt
10:05 - 10:20
Miljøvennlig behandling av forurenset jord
Terje Norevik, Daglig leder, Envir Jord AS
10:20 - 10:40
Spørsmål fra salen, diskusjon rundt bordene
10:40 - 11:00
Pause
Teknologi
I denne delen av konferansen presenterer vi nye muligheter og prosjekter med bruk av gass.
11:00 - 11:15
Biogassanlegg med effektiv produksjon og flere produkter
Lene Pilskog, Prosjektleder, Sunnhordland Naturgass
11:15 - 11:30
Ny og sikker energiforsyning til Longyearbyen
Harald Hesselberg og Stian Carl Erichsen, Rådgivere, Norconsult
11:30 - 11:45
Katalysator for rensing av metanutslipp fra gassmotorer
TBA
11:45 - 12:00
Spørsmål fra salen, diskusjon rundt bordene
12:00 -
Avslutning og lunsj
Kontaktperson programkomité:
Tore Woll
Daglig leder,
Energigass Norge
+47 917 99 244
two@energigass.no
Teknisk arrangør: