Beredskapskonferansen er utsatt til høsten 2021

Gasskonferansen 2022

18. - 19. Oktober

18 Oktober 2022

ENERGIMARKEDET I DAG OG I FREMTIDEN

11:00
-
12:00

Registrering og lunsj

Trude Gullaksen
Gasnor
12:00
-
12:10

Åpning

Møteleder Trude Gullaksen, Gasnor

Trude er kommersiell og logistikksjef i Gasnor. Hun har en mastergrad i kjemi fra NTH, og begynte i Gasnor i 2003 der hun ble kommersiell sjef i 2008. Hun har nå ansvar for gassinnkjøp til LNG-fabrikkene, planlegging av logistikk og forretningsutvikling innen tilgang på biogass.

Iben Fürst Frimann-Dahl
Rystad Energy
12:10
-
12:30

Den perfekte stormen

Hvordan kunne gassprisene gå bananas? Hvor lenge vil det vare?

Iben Fürst Frimann-Dahl er prosjektleder i Rystad Energy med bred erfaring innen energirelaterte prosjekter, med hovedfokus på energitransisjonen og det globale gassmarkedet.

Torjus Folsland Bolkesjø
Statkraft
12:35
-
12:55

Det store energibildet

Energibruk i dag og energibehovet i fremtiden. Hva må vi gjøre for å nå ambisjonene i det grønne skiftet?

Torjus Folsland Bolkesjø er leder for avdeling for globale rammevilkår i Statkraft, og var inntil nylig professor i fornybare energisystemer ved NMBU på Ås. Han har deltatt i en rekke nordiske og europeiske forskningsprosjekter om energisystemer.

Tor Reier Lilleholt
Volue Insight
13:00
-
13:25

Kraftunderskudd eller kraftoverskudd, og hva blir prisen?

Kraftprisene har svingt fra et svært lavt til et svært høyt nivå. Hva skjer videre, og hva blir prisen på lang sikt?

Tor Reier Lilleholt er leder for de nordiske og europeiske analysene i Volue Insight.. Han har vært en del av dette markedet de siste 25, og har bakgrunn både fra optimalisering og forvaltning av vannkraft produksjon, utvikling av hydrologiske modeller og markedsekspert i kraft- og brenselmarkeder i Europa.

Nina Lillelien
NHO
13:35
-
13:55

Bærekraftig energi i EUs taksonomi

EUs taksonomi har betydning for finansiering og rapportering både for små og store bedrifter. Hva er definert som bærekraftig energibruk- og produksjon i taksonomien? Hvilke teknologier scorer høyest?

Nina Lillelien er samfunnsøkonom i NHO, og har tidligere jobbet med energipolitikk i Finansdepartementet, og med analyse av norsk og europeisk energi- og klimapolitikk i Hydro.

14:00
-
14:30

Summing på bordene og felles spørsmålsrunde

14:30
-
15:00

Pause

Frida Berglund
DNV
15:00
-
15:15

Når blir hydrogen og ammoniakk tilgjengelig for industri og skipsfart, og hva blir prisen?

Når blir hydrogen og ammoniakk tilgjengelig for industri og skipsfart, hvor i landet kommer det først, og hva blir prisen?

Frida Berglund er konsulent i DNV innen energimarkeder og strategi, og hjelper kunder med å ta beslutninger om forretningsstrategier og investeringer som del av energiomstillingen.

Mona Jacobsen Mølnvik
Sintef Energi/FME CCS
15:20
-
15:35

Karbonfangst og lagring

Hva er karbonfangst og lagring, hvilke bedrifter kan ta det i bruk og hva er prisen?

Mona Jacobsen Mølnvik er forskningssjef for gassteknologi i Sintef Energi, og leder av norsk senter for karbonfangst og lagring.

Jan Kåre Pedersen
Renevo
15:40
-
15:55

Biogass

Biogass produseres allerede på mange anlegg, og Renevo på Stord i Sunnhordland er ett av selskapene som satser stort på den grønne gassen. Men blir det nok gass til både tunge kjøretøy, skipsfart og industri?

Jan Kåre Pedersen har en variert bakgrunn fra flere bransjer, inkludert energidistribusjon, olje og gass, telemarketing, eiendomsutvikling og telekom. Pedersen startet sin yrkeskarriere i Telenor i 1975 hvor han fungerte i stadig mer ansvarlige stillinger, og i 1996 ble han forfremmet til konserndirektør for Telenors installasjonsavdeling. Mellom 2002 og 2010 etablerte og utviklet Pedersen flere selskaper innen ulike forretningsområder, og begynte i 2017 i Sunnhordland Naturgass som nå er blitt til Renevo.

Ole Marius Løfsnes
Alcoa
16:00
-
16:15

Energimarkedet sett fra en større energibruker

Ole Marius Løfsnes er ansvarlig for innkjøp av elektrisitet, gass og utslippskvoter til Alcoas aluminiumssmelteverk i Norge og Island. Hvordan ser han på energimarkedet?

Ole Marius Løfsnes er siviløkonom, og har tidligere vært assisterende direktør i Norsk Industri og hatt flere roller i Pöyry Management Consulting.

Ole Njærheim
Petoro
16:20
-
16:35

Fremtidens infrastruktur

Petoro er et statlig eid selskap som ivaretar statens deltakerandeler i petroleumsvirksomheten, og er også en stor eier av rørnettet. Hva er deres syn på fremtiden og bruken av eksisterende infrastruktur?

Ole Njærheim er siviløkonom og autorisert finansanalytiker. Han har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som tidligere Managing Director i ECON Consulting Group og som investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har også vært ansatt i Lyse Energi og Standard and Poor`s/DRI.

16:40
-
17:10

Bruk av gass i Norge

Gass er en viktig del av energiforsyningen i Norge. Hva er planene for utviklingen av denne energibruken? I tre korte innlegg presenterer arrangørene av Gasskonferansen sine planer for framtidens gassbruk. Ved Sindre Finnes, fagsjef Norsk Industri, Thomas Edvardsen, adm dir Flogas/Drivkraft Norge og Tore Woll, daglig leder Energigass Norge

19:00
-
22:00

Minglekveld med tapas

19 Oktober 2022

MULIGHETER PÅ KORT OG LANG SIKT

Under denne hovedoverskriften gjennomgås teknologier og løsninger innen maritim sektor, industri,
landtransport og forsyningssikkerhet.

MARITIM SEKTOR

Tiril Stillufdatter Karlsen
Gasum
9:00
-
9:10

Intro ved møteleder

Tiril er Public Affairs Manager Norway i Gasum. Hun har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School, og har jobbet i Gasum siden 2020. Hun har også erfaring fra selskapene Kruse Larsen, Geelmuyden.Kiese og ProCorp.

Tiril er Public Affairs Manager Norway i Gasum. Hun har en mastergrad i økonomi fra Copenhagen Business School, og har jobbet i Gasum siden 2020. Hun har også erfaring fra selskapene Kruse Larsen, Geelmuyden.Kiese og ProCorp.

Gunnar Malm Gamlem
SINTEF Ocean
9:10
-
9:30

LNG for skip: for lite eller nøkkelen til null?

LNG har blitt brukt som drivstoff for skip i tjue år og vi har endelig fått et akseptabelt forsyningsnettverk. Om vi får bukt med metanslipp i produksjon, distribusjon og forbrenning kan LNG kutte opp til 25% av GHG. For lite, mener mange, og snur ryggen til LNG. Er det fornuftig? Har vi bedre alternativer på kort sikt? Fører LNG til fossil lock-in? Eller kan LNG tvert i mot være bærebjelken i en gradvis overgang til lav og nullutslippsdrivstoff?

Siv. ing Gunnar Malm Gamlem jobber med energieffektivisering og maritime energisystemer i SINTEF Ocean og har erfaring fra skipsdesign og -bygging i rederi samt miljøpolitikk som fagsjef i Rederiforbundet. Han har vært observatør i den norske delegasjonen til IMOs MEPC siden 2018.

Vidar Lundberg
North Ammonia
9:35
-
9:50

Tradisjonsrike selskaper med satsing på ammoniakk

Grieg Edge og Arendal Fossekompani, begge selskap med lange tradisjoner, har gått sammen om å etablere North Ammonia, som har som mål å bli Norges ledende grønne energileverandør for den maritime sektoren.

Vidar er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har vært ansatt i Grieg Maritime Group siden 2012 der han har jobbet med finans og som leder for forretningsutvikling, I 2021 tok han også på seg rollen som daglig leder for datterselskapet North Ammonia i 2021.

9:50
-
10:15

Pause

GASS til PROSESSVARME

Bjørn Engvall
Norconsult AB
10:15
-
10:35

Prosessvarme i dag – og i morgen

Industriell prosessvarme krever mye energi. Hvilke energiformer brukes i dag, og hva er mulighetene fremover?

Björn er utdannet maskiningeniør og har 30 års erfaring som prosessutviklingsingeniør fra papir- og stålindustrien i Sverige, hvor han har jobbet som rådgiver og prosjektleder. Han er også involvert i flere utviklingsprosjekter med kunder som jobber med utfasing av fossilt brensel.

Susanne M. Nævermo-Sand
Celsa Nordic
10:40
-
10:55

Resirkulert og fornybar armering

Celsa Nordic i Mo i Rana er ledende produsent av armeringsstål i Norden. Nå legger de om produksjonen for å møte nye krav til byggevarer.

Susanne er utdannet bergingeniør og har en mastergrad i ledelse. Hun har vært ansatt i Celsa siden 2018, og har tidligere vært leder for Sintef Helgeland og prosjektleder i Rana Gruber.

LANDTRANSPORT

Maria Malmkvist
Energigas Sverige
11:00
-
11:20

Sverige som forbilde innen transport

Sverige har mer enn 50.000 biogasskjøretøy, over 200 fyllestasjoner og mange produksjonsanlegg for biogass. Og nå har de lagt en 20 år lang plan for videre utvikling!

Maria Malmkvist har vært ansatt i Energigas Sverige siden 2013 og VD (adm dir) siden 2016. Hun har tidligere jobbet i WSP Sverige, Energimyndigheten og Astra Zeneca, og er utdannet kvalitetsingeniør.

Rune Herje
Rema Distribusjon Norge
11:25
-
11:40

Med biogass skal varene frem

Transport er en viktig del av hele varekjeden, og nå tar stadig flere i bruk biogass!

Rune har vært ansatt i Rema Distribusjon fra 2013, og som transportdirektør fra 2019. Han har lang transporterfaring fra ulike roller i Linjegods/Schenker, og har også utdanning innen logistikk og transport fra Distriktshøgskolen i Molde.

11:40
-
12:00

Pause

RAMMEBETINGELSER OG ENERGISIKKERHET

Paal Frisvold
Sintef
12:05
-
12:30

Hva skjer i EU?

EU er en sterk og tydelig premissgiver for energi- og miljøpolitikken også i Norge. Hvordan tenker EU, og hva skjer fremover?

Paal Frisvold er utdannet statsviter fra Johns Hopkins University, og har jobbet med klima- miljø- og energipolitikk i EU over de siste 25 årene gjennom rådgivningskontoret for norske interesser, Miljøstiftelsen Bellonas EU-kontor og for Norsk Industri og GeelmuydenKiese. Frisvold har også hatt flere lederverv i Europakommisjonens teknologiplattform for karbonfangst- og lagring. Fra 2009 til 2013 var han leder for Europabevegelsen i Norge. I dag jobber Frisvold som EU-rådgiver for SINTEF der oppgaven er å følge den politiske utviklingen av EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon og bidra til økt deltakelse i Horisont Europa.

Johan Marius Ly
DSB
12:35
-
12:55

Hvordan er vi forberedt sammen?

Hvordan kan vi som myndigheter og industrien jobbe sammen for å legge til rette for at erfaring etter hendelser brukes til å forebygge uønskede hendelser og legge til rette for at vi er mer forberedt fremtiden.

Johan Marius Ly har vært direktør for avdeling for forebygging og sikkerhet i DSB siden 2020. Til DSB kom han fra Kystverket, og han har også erfaring fra det tidligere SFT (nå Miljødirektoratet) og Sjøforsvaret. Ly er utdannet sjøoffiser.

13:00
-
14:00

Lunsj

KONTAKTPERSON

Leder Programkomité

Tore Woll
Energigass Norge
91799244
two@energigass.no